Andmekaitsespetsialistide erialaliit

Liidu Eesmärgid ja Tegevussuunad

Liidu tegevuse eesmärgiks on:

  • Eesti andmekaitse valdkonna arendamine.
  • Liidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine.

Meie tegevuseks on:

  • andmekaitse valdkonda puudutavate õigus- ja normatiivaktide väljatöötamisel osalemine;
  • riiklike strateegiate, arenguprogrammide ja -kavade ning projektide väljatöötamisel ning ellurakendamisel osalemine;
  • andmekaitsealase hea tava väljatöötamine ja avaldamine;
  • liikmete vahelise erialase teabe vahendamine;
  • andmekaitsealaste ürituste, loengute, seminaride, konverentside üritamise;
  • erialase rahvusvahelise koostöö arendamine;
  • erialaterminoloogia ühtlustamine ja mõistete sisustamine.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close